Landgoed Prattenburg als laatste rustplaats

Voor de liefhebbers van landgoed Prattenburg is het in de nabije toekomst mogelijk om het Landgoed te verkiezen als laatste rustplaats. De website van de Natuurbegraafplaats Prattenburg is inmiddels gelanceerd. Hier kunt u terecht voor alle informatie over natuurbegraven en voor de laatste ontwikkelingen. Als de realisatie volgens plan verloopt, wordt de natuurbegraafplaats in 2021 geopend.  

Nestkastenproject tegen de eikenprocessierups

Op verschillende plaatsen komen ook op Prattenburg de nesten van de eikenprocessierups voor. Elk jaar lijken het er meer te worden, zeker na de doge en warme zomers. De haren van de rupsen kunnen voor veel overlast zorgen. Een milieuvriendelijke manier van bestrijden is het ophangen van nestkasten voor mezen. Zij zijn namelijk dol op deze rupsen. De Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg gaat deze mezenkasten ophangen langs de Dijkstraat en nabij de entree van het Prattenburgse Bos. U kunt ons daarbij helpen door een nestkastje te doneren. Wilt u doneren? Maak dan € 10,00 per nestkastje over op bankrekening NL48TRIO0197703895 ten name van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg onder vermelding van 'Nestkastje 2020'. Alvast bedankt voor uw steun!

Klimaatslim bos | update

Op Prattenburg wordt al jaren gewerkt aan een gezond en vitaal bos. Toch kan de wandelaar ook in het bos van Prattenburg de gevolgen van de warme droge zomers zien. Daarom zijn we op Prattenburg ook aanvullende maatregelen aan het nemen. De dode en kwijnende fijnsparren, eiken en lariksen zijn geruimd en er is een begin gemaakt met het inplanten van nieuwe bomen. Er wordt geëxperimenteerd met ‘nieuwe’ klimaatbestendige soorten als esdoorn, linde, kastanje, boom hazelaar en een speciaal type berk. Voor het vastleggen van CO2 met de aanplant en natuurlijke verjonging van douglas en grove den wordt gestuurd op de ontwikkeling van deze soorten. De eerste investering voor de aanplant met specifiek klimaatslimme soorten wordt bekostigd vanuit de opbrengsten van de  PrattenburgRun van 2019. Met de uitvoering hiervan hoopt Prattenburg een voor de toekomst gezond, mooi en productief bos te kunnen behouden. 

VRIJWILLIGERSWERK OP
PRATTENBURG

Boswerkzaamheden en houtoogst voltooid

De dunnings- en oogstwerkzaamheden voor deze winter zijn voltooid. Het uitrijden van het hout zal echter nog even op zich laten wachten vanwege de toestand van de wegen en paden. Zodra de ondergrond wat droger is, zal het hout worden uitgereden. Er is specifiek gezocht naar duurzaam gebruik van het vrijgekomen hout van het landgoed. Een groot deel van het hout heeft zijn afzet gevonden in bouw en constructiehout. Het allerbeste hout wordt gebruikt voor het vervaardigen van meubels. Veel van de verzwakte lariksen zijn aangetast door de bastkever. Daarom worden deze bomen met voorrang geruimd.

Nieuw laanbomenproject 'Het Engelse Werk'

Na het succes van het laanbomenproject in de Zeven Bijenlaan (foto) wordt er een vervolg gegeven aan de heraanplant van een kortere maar zeker niet minder mooie laan. In de omgeving van het zogenaamde “Het Engelse Werk” is vorig jaar een zeer slechte laan van Amerikaanse eiken geveld. De bomen waren oud en niet langer veilig. In maart zijn gezonde, jonge lindebomen geplant. Zo kan er de komende jaren een nieuwe laan tot ontwikkeling komen, waar de volgende generaties van kunnen genieten. Deze bomen kunt u als (gedenk)boom adopteren. U wordt dan t.z.t. uitgenodigd om mee te helpen bij het planten van uw “eigen” adoptieboom.

Schapenpicknick

De schaapskudde uit Wageningen komt zeker twee maal per jaar op Prattenburg om de natuurterreinen te begrazen. Op deze manier blijven deze terreinen vrij van opslag van bomen.

Op deze foto is te zien dat ze niet alleen in de natuur grazen, maar ook graag gebruik maken van onze picknickvoorzieningen. 

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief
Aanmelden