Adopteer een boom op Prattenburg

Met de jaren worden ze alleen maar mooier, de bomen in de diverse lanen op Landgoed Prattenburg. Maar de bomen beginnen oud te worden en zijn niet langer veilig. Daarom zijn we begonnen met het vervangen van de bomen in verschillende lanen voor gezonde, jonge exemplaren. Zo kunnen er de komende jaren nieuwe, fraaie lanen groeien, waar de volgende generaties van kunnen genieten. En kunt u uw eigen (gedenk)boom adopteren.

28 km laan

Kenmerkend voor Prattenburg zijn haar lanen. Maar liefst 28 kilometer laan, vaak bestaand uit meer dan 2 rijen bomen, geven Prattenburg een uniek herkenbaar aanzien. In het totaal tellen de lanen ongeveer 2600 bomen. De lanen op Prattenburg zijn voor een groot deel in dezelfde periode, zo’n 100 jaar geleden aangeplant. Natuurlijk zijn de laanbomen aangeplant om Prattenburg een fraai aanzien te geven. Maar er is nu nog een reden. De Amerikaanse eiken en de beuken in de lanen met hun jaarlijkse hoeveelheid vallend blad zorgen voor een bespoediging van de humusvorming op de schrale bodem van Prattenburg. Om de recreanten van Prattenburg blijvend te laten genieten van de bossen en haar lanen, worden de bomen jaarlijks gecontroleerd op gezondheid en op eventueel dood hout. Toch komt er een moment dat de veiligheid van een laan niet meer gegarandeerd kan worden. Dit moment willen we voor zijn. Samen met onze landgoed ambassadeur Jaap Pilon zijn we een laanbomen adoptieproject gestart waarmee we middels verschillende rondes beetje bij beetje deze verjonging gezamenlijk willen realiseren.

1ste Adoptieronde | Zeven Bijenlaan | 76 bomen | afgerond

Aan het eind van de hoofdlaan van Prattenburg ligt een oude beukenlaan. De laan wordt de Zeven Bijenlaan genoemd, naar een gewaardeerde gouvernante van de familie. De oude beuken van de Zeven Bijenlaan leken stoer en ongenaakbaar, maar er zat veel dood hout in de kroon. De Bomen werden gevaarlijk. Daarom zijn deze 36 bomen in het voorjaar van 2018 vervangen door 76 jonge, gezonde, groene beuken. Tevens is er één rode beuk terug geplant op de plek van de gedenkboom van de in WOII omgekomen vliegenier.
Foto: Rijnpost

2de Adoptieronde |  Winterlinde in het Engelse Werk | 34 bomen | afgerond

Het Engelse Werk is vernoemd naar de inrichting van dit deel van het Landgoed in  Engelse landschapsstijl. Eind negentiende eeuw werd hier een wirwar aan lanen en kronkelige paden aangelegd. Op een relatief klein oppervlak wekt dat een gevoel van grote ruimte op. Er werden ook Amerikaanse eiken geplant die met hun goed verteerbaar blad de arme bodem van het bos verbeteren. Nu hebben we gekozen voor lindebomen. De linde is een inheemse boomsoort die ook de bodem verrijkt maar zorgt voor minder (ongewenste) opslag van nieuwe boompjes dan eiken.

3de Adoptieronde |  Winterlinde in het Engelse Werk | afgerond

Zoals in de november-editie van de nieuwsbrief al werd aangekondigd, zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de tweede fase van 'Het Engelse Werk' voltooid. Totaal zijn er 30 lindebomen geplant.  Alle 30 bomen zijn geadopteerd door inwoners uit Veenendaal en Rhenen. Zodra het weer mogelijk is, wordt er met de deelnemers ter plaatse aandacht aan de aanplant gegeven en worden de certificaten uitgereikt. 
Mocht u ook belangstelling hebben voor de adoptie van een nieuw te planten laanboom dan kan dat. Het volgende laanbomenproject zal in de omgeving van de Leemkuil aan de zuidkant van het Landgoed worden gerealiseerd. Ook hier zullen zo'n 30 bomen worden geplant. 
Foto: Rijnpost

Uw eigen gedenkboom

U kunt uw eigen (gedenk)boom adopteren. De boom mag u in sommige gevallen* zelfs helpen planten. Een bijzonder aandenken aan een dierbare of een gebeurtenis. U krijgt en certificaat van de boom behorende bij uw boom(en). De kosten bedragen € 165,- per boom.
* sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en of dit qua veiligheid en Coronamaatregelen mogelijk is.

Uw bijdrage is veel waard!

Het herplanten van de verschillende lanen is zeer kostbaar (300 meter laan kost circa € 10.000,-) maar levert veel op. De jonge, groeiende bomen nemen CO2 op uit de lucht en dat is goed voor het klimaat. Bovenal helpt u met uw adoptie de fraaie lanen van het Landgoed Prattenburg in stand houden.
 
Meer informatie
Neemt u contact op met info@vriendenvanprattenburg.nl

Ik adopteer een boom op Landgoed Prattenburg

Ja, ik teken in voor het lopende laanbomen project op Prattenburg. Ik krijg voor mijn bijdrage van € 165,- per boom een adoptiebewijs met daarop de locatie van de boom in de verjonging van de laan. De bomen worden uitgegeven op nummer. Het is niet de bedoeling om gedenktekens of andere voorwerpen op of nabij de bomen aan te brengen. Landgoed Prattenburg garandeert de groei en het voortbestaan van de boom in de laan voor minstens 80 jaar.

NB | indien u na het invullen van het formulier geen bevestiging van ons ontvangt, check dan ook uw spambox. 

Mevrouw | De heer
Mevrouw
De heer
Versturen
Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief