Een mooie vriendschap

Het is een grote opgave om een landgoed te onderhouden en voor bezoekers aantrekkelijk te houden. In 2013 is daarom de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg opgericht. Door het organiseren van activiteiten draagt de Stichting met haar vrienden bij aan het beleefbaar houden van de natuur en aan de rijke cultuurhistorie van Landgoed Prattenburg. Zo kunnen we gezamenlijk bouwen aan het duurzaam in stand houden van het Landgoed met zijn cultuurhistorische waarden, natuurwaarden, flora en fauna. 

Vormen van vriendschap

Als vriend heeft u een bijzondere relatie met Landgoed Prattenburg. Een vriend is begaan met het lot van cultureel en natuurlijk erfgoed in het algemeen en met Prattenburg in het bijzonder. Een vriendschap met Prattenburg kent drie particuliere vormen: bosgenieter, bosdonateur en bosambassadeur.

Een zakelijke vriendschap waarmee een organisatie het Landgoed ondersteunt, is ook mogelijk. We bespreken dit graag met u in een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter van onze Stichting, Ton Schleedoorn, +31 6 19 76 41 63 of info@vriendenvanprattenburg.nl.

Bosgenieter

Een Bosgenieter ontvangt eens per kwartaal de Vriendennieuwsbrief + toegang tot de PrattenburgLezing tegen betaling + de mogelijkheid om in te schrijven voor activiteiten, evenementen of projecten.

GRATIS

Bosdonateur

Een Bosdonateur ontvangt eens per kwartaal de Vriendennieuwsbrief + GRATIS toegang tot de PrattenburgLezing op basis van beschikbaarheid + de mogelijkheid om MET VOORRANG in te schrijven voor activiteiten, evenementen of projecten.

Donatie | vanaf € 25,- (persoonlijk) of vanaf € 40,- (gezin) per jaar.

Bosambassadeur

Een Bosambassadeur ontvangt alle extra's van de Bosdonateur + een uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel op Prattenburg, waar u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen en de verwachtingen omtrent de cultuur, natuur en de educatie op het Landgoed.

Donatie | vanaf € 100,- 
(persoonlijk/gezin) per jaar.

Schenken

Met uw steun worden projecten mogelijk waarmee we de cultuurhistorische waarden, natuurwaarden, flora en fauna duurzaam in stand kunnen houden. Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen (dus ook uw donatie als vriend) volledig ten goede komen aan de Stichting en haar doelstellingen. Tevens betekent dit dat u als schenker enkele fiscale voordelen geniet. MEER LEZEN OP DE SITE VAN DE BELASTINGDIENST

U kunt een eenmalige schenking doen, een periodieke schenking, een object schenken of u kunt Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg opnemen in uw testament. Wilt u meer weten over schenken of nalaten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de penningmeester van onze Stichting, Ronald Knigge, 0613619537 of info@vriendenvanprattenburg.nl.

Aanmelden als vriend

Wilt u vriend worden van Landgoed Prattenburg? Meld u dan bij ons aan via onderstaand formulier en vink daarin de keuze van uw vriendschap aan. Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij contact met u op.

Mevrouw | De heer
Mevrouw
De heer
Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief
Contact