De stichting

Het is een grote opgave om een landgoed te onderhouden en voor bezoekers aantrekkelijk te houden. In 2013 is daarom de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg is opgericht. Door het organiseren van verschillende activiteiten dragen de vrienden bij aan het beleefbaar houden en maken van de rijke geschiedenis van landgoed Prattenburg. Zo dragen de vrienden hun steentje bij aan het duurzaam in stand houden van het Landgoed met zijn cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en flora & fauna. Al sinds 1694 wordt het Landgoed beheerd door de familie Van Asch van Wijck.

Activiteiten

Door het jaar heen organiseert de stichting in samenwerking met het Landgoed een diversiteit aan activiteiten, zoals rondleidingen met een gids, de Prattenburg Lezingen en de PrattenburgRun. Sommige activiteiten zijn exclusief voor vrienden en vrijwilligers van de stichting. Andere evenementen zijn ook toegankelijk voor het publiek. Meer informatie en de jaarkalender zijn terug te vinden in de Agenda.

WORD OOK VRIEND VAN 
PRATTENBURG

ANBI & Bestuur

Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit de volgende personen: Ton Schleedoorn (voorzitter), Ineke Rogge (secretaris), Ronald Knigge (penningmeester), Gerard Koopmans (bestuurslid), Laura van de Geer (bestuurslid) en 
Vicky van Asch van Wijck (bestuurslid).

Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg is een ANBI-instelling. Dat betekent dat giften die u aan de stichting doet, voor de belasting aftrekbaar zijn. De ANBI-gegevens van de stichting zijn: 
Naam: Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg. 
RSIN-nummer: 852853920

Gesteunde projecten

De verschillende activiteiten van de vriendenstichting zijn erop gericht om mensen meer bekend te maken met het landgoed en om middelen op te halen om de beleefbaarheid van het Landgoed te vergroten. Projecten als de aanleg van een rolstoelvriendelijk pad, het beleefpad voor kinderen en de trimbaan zijn inmiddels gerealiseerd. Ook is ondersteuning geboden aan het project 'klimaatbestendig bos'

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief
Contact