Vergroten zichtbaarheid Prattenburg

Het prachtige familielandgoed Prattenburg is op veel verschillende locaties toegankelijk. Maar niet overal is even duidelijk dat een particulier landgoed wordt betreden met de bosregels die daarbij gelden.

Daarom zijn er in september op zes toegangsplekken passende slaghekken geplaatst. De nieuwe entrees zijn ontworpen naar het voorbeeld van de Koesteeg. De Vriendenstichting heeft twee slaghekken gedoneerd, in samenwerking met de Ridderschap van Utrecht.

Dassentunnel

Onder de Oude Veense Grindweg is tijdens de reconstructie van deze weg een zogenaamde dassentunnel aangelegd. Het landgoed draagt de dassen in het gebied een warm hart toe. Met de reconstructie van de Oude Veense Grindweg diende zich een goede gelegenheid aan om de dassen vellig over te kunnen laten steken naar het foerageergebied in het open veld.

De tunnel bestaat uit een betonnen onderdoorgang, waarbij de dassen met rasters naar de ingangen geleid worden. De tunnel is mede gefinancierd door het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug en door de Vriendenstichting.  

Digitalisering familie- en landgoedarchief

In februari 2021 wordt het startschot gegeven voor een groot project op Prattenburg: de eerste fase van het digitaliseren van het archief. Dit project neemt meerdere jaren in beslag. Hierna zal een groot deel van het archief online te raadplegen zijn. In de tweede fase worden nog meer bijzondere stukken uit het archief gedigitaliseerd. Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het project Metamorfoze (meer info |  www.metamorfoze.nl). Dit project van de Koninklijke Bibliotheek heeft als doel om papieren erfgoed door digitalisering te behouden voor toekomstige generaties.

Afronding laanbomenproject op het Engelse Werk en opstart Project Leemkuil

Onder grote belangstelling is het plantwerk op het Engelse Werk nu geheel voltooid; de laanbomen doen het goed en over een paar jaar kunnen we weer echt genieten van een mooie volle lindenlaan. 

Mocht u ook nog belangstelling hebben in adoptie van een nieuw te planten laanboom dan kan dat. Het komende project zal in de omgeving van de Solkuil aan de zuidkant van het Landgoed komen. De planning is dat zo'n 30 platanen in het najaar/winter van 2022 geplant kunnen worden. 

Nestkastenproject tegen de eikenprocessierups

Op verschillende plaatsen komen ook op Prattenburg de nesten van de eikenprocessierups voor. Elk jaar lijken het er meer te worden, zeker na de doge en warme zomers. De haren van de rupsen kunnen voor veel overlast zorgen. Een milieuvriendelijke manier van bestrijden is het ophangen van nestkasten voor mezen. Zij zijn namelijk dol op deze rupsen. De Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg gaat deze mezenkasten ophangen langs de Dijkstraat en nabij de entree van het Prattenburgse Bos. U kunt ons daarbij helpen door een nestkastje te doneren. Wilt u doneren? Maak dan € 10,00 per nestkastje over op bankrekening NL48TRIO0197703895 ten name van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg onder vermelding van 'Nestkastje 2022'. Bedankt voor uw steun!

Rolstoelvriendelijk pad

In 2015 werd een rolstoel- en scootmobielvriendelijk pad aangelegd op Ptrattenburg. De Scootmobielclub was te gast om het nieuwe pad uit te proberen en men was zeer enthousiast. Na de opening was er in het koetshuis koffie of thee met taart. Daarna heeft men nog een rondrit gemaakt door het park met zijn prachtig bloeiende rododendrons. Het mooie weer maakte deze dag helemaal geslaagd.

Nieuwe knuppelhouten brug op Prattenburg

In de mei-editie van 2020 van onze nieuwsbrief vertelden we al kort over het herstel van het romantische bruggetje over de landschapsvijver in het park van Prattenburg. De foto toont het prachtige resultaat. 

Trimbaan

 Een ander intitiatief van de Vriendenstichting samen met de loopgroep Veenendaal is de aanleg van de trimbaan op het Landgoed. Dankzij bijdragen van de deelnemers aan de Galgenbergmarathon en de PrattenburgRun kon deze worden gerealiseerd. De zes toestellen zijn vervaardigd door vrij in hout uit duurzaam acaciahout van het Landgoed.

Educatief pad voor kinderen

Het educatieve beleefpad is in 2017 geopend en bestemd voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Houtkunstenaar Ronald Vrijenhoef heeft een speel- en leerpad gemaakt, waardoor kinderen spelenderwijs meer over de natuur en natuurverschijnselen leren. Het pad is uitgevoerd in acaciahout en een groot deel van het hout is afkomstig van Prattenburg. Het educatieve pad is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de deelnemers aan de PrattenburgRun en de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg. Het pad start direct naast de picknick banken tegenover de hoofdingang van het kasteel.

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief