Nieuwe tractor voor het beleefpad op Prattenburg

Op de foto is de meest recente aanvulling op het kinderbeleefpad te zien: een reuze klim- en speeltractor. Het toestel is gemaakt door Ronald Vrijenhoef die met zijn bedrijf 'Vrij In Hout' ook de andere speelelementen heeft gemaakt op het Landgoed. Vrijwel alle onderdelen zijn gemaakt van robinia hout.

De realisatie van dit werk werd mogelijk gemaakt vanuit de opbrengst van de PrattenburgRun 2022 en een forse bijdrage vanuit het afscheid van Roel Robbertsen als voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit.

Plannen voor een klimbos

Landgoed Prattenburg mag een klimbos aanleggen. Het Rhenense stadsbestuur heeft groen licht gegeven voor een klauter- en klimgelegenheid in de bomen op de Utrechtse Heuvelrug. Samen met Klimbos Nederland hopen we het speelbos aan te mogen leggen, na nog een aantal nodige vooronderzoeken. De locatie van het klimbos ligt in een gebied op de begrenzing van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, tussen de Veenendaalsestraatweg (N416) en de Driftweg in Elst. Het klimbos zal alleen overdag geopend zijn en op geselecteerde dagen. De Jongerenraad van Rhenen heeft zich al enthousiast uitgelaten over het plan. Zij willen graag meer recreatiemogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen op de Utrechtse Heuvelrug.
Foto: Peter Zandee

Start lanenproject Solkuil

Prattenburg kenmerkt zich onder andere door de grote hoeveelheid statige lanen op het landgoed. Deze lanen zijn destijds niet alleen aangelegd om van te genieten maar ook als bladvoorziening en humus voor de arme zandgronden. Humus maakt de bodem immers voedselrijker en stimuleert al het leven erin. Het beheer en onderhoud van lanen zijn kostbare aangelegenheden. Daarom wordt gewerkt aan een lanenbeleidsplan om de hoofdstructuur van de lanen op Prattenburg veilig te stellen voor toekomstige generaties. Bij de Solkuil zijn inmiddels zijn 30 platanen geplant door de aannemer. Deze platanen zijn allemaal “verkocht”. Op 18 maart a.s. worden de certificaten uitgereikt aan de donateurs en worden de donatieplaatjes bevestigd. Er is bewust gekozen voor platanen als laanboom. Deze bomen worden gezien als klimaatbestendig. Deze soort is beter bestand tegen hitte en droogte dan bijvoorbeeld beuken. 

Naast een beleidsplan is er ook een lanenverjongingsplan gemaakt, waarin de verjonging voor de komende 10 jaar is uitgestippeld. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Dan kunt u uw belangstelling voor een adoptieboom in de Prattenburgse lanen kenbaar maken.

Klimaatslimme maatregelen

Er zijn ambitieuze plannen vanuit landgoed Prattenburg om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en de natuurwaarde te vergroten. Dit doen we onder andere door heggen aan te planten. Deze zijn van onschatbare waarde voor planten en dieren gezien de grote rijkdom aan zaden en vruchten die er in voorkomen. Vogels, insecten, reptielen en kleine zoogdieren vinden hier hun plek. Zo vergroten we de opslag voor CO2 en geven we de biodiversiteit een boost.

Op dinsdag 28 februari jl. hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers een mooie start gemaakt en zijn meidoorn en sleedoorn in een dubbele lijn geplant. Dit moet nu gaan groeien zodat het in de toekomst gevlochten kan worden tot een ondoordringbare heg. Zodra dat is gelukt, kan het prikkeldraad worden verwijderd.

Aanleg voedselbos

In het zuiden van het landgoed tegen Elst aan wordt dit jaar een voedselbos aangelegd. Het voedselbos wordt aangelegd op één van de landbouwpercelen van Prattenburg. De uitvoering en het beheer ligt geheel in handen van de Stichting Voedselbos Rhenen. Wij zullen u via de nieuwsbrief en sociale media op de hoogte houden van de voortgang.

Foto: Sander van Opstal

Aanplant klimaatslim bos en revitalisering

In de komende weken worden, net als vorig jaar weer een aantal plantacties gehouden onder meer door bijdragen door Hoenderdaal Fasteners uit Veenendaal en de stichting Stukje Natuur. Met deze stichting wordt vanaf 2022 een aanzet gegeven om meer biodiversiteit en boomsoorten menging in de Prattenbursge bossen te brengen.

Foto: familiedag Hoenderdaal Fasteners en Stukje Natuur

Vergroten zichtbaarheid Prattenburg

Het prachtige familielandgoed Prattenburg is op veel verschillende locaties toegankelijk. Maar niet overal is even duidelijk dat een particulier landgoed wordt betreden met de bosregels die daarbij gelden.

Daarom zijn er in september op zes toegangsplekken passende slaghekken geplaatst. De nieuwe entrees zijn ontworpen naar het voorbeeld van de Koesteeg. De Vriendenstichting heeft twee slaghekken gedoneerd, in samenwerking met de Ridderschap van Utrecht.

Dassentunnel

Onder de Oude Veense Grindweg is tijdens de reconstructie van deze weg een zogenaamde dassentunnel aangelegd. Het landgoed draagt de dassen in het gebied een warm hart toe. Met de reconstructie van de Oude Veense Grindweg diende zich een goede gelegenheid aan om de dassen vellig over te kunnen laten steken naar het foerageergebied in het open veld.

De tunnel bestaat uit een betonnen onderdoorgang, waarbij de dassen met rasters naar de ingangen geleid worden. De tunnel is mede gefinancierd door het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug en door de Vriendenstichting.  

Digitalisering familie- en landgoedarchief

In februari 2021 wordt het startschot gegeven voor een groot project op Prattenburg: de eerste fase van het digitaliseren van het archief. Dit project neemt meerdere jaren in beslag. Hierna zal een groot deel van het archief online te raadplegen zijn. In de tweede fase worden nog meer bijzondere stukken uit het archief gedigitaliseerd. Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het project Metamorfoze (meer info |  www.metamorfoze.nl). Dit project van de Koninklijke Bibliotheek heeft als doel om papieren erfgoed door digitalisering te behouden voor toekomstige generaties.

Afronding laanbomenproject op het Engelse Werk en opstart Project Leemkuil

Onder grote belangstelling is het plantwerk op het Engelse Werk nu geheel voltooid; de laanbomen doen het goed en over een paar jaar kunnen we weer echt genieten van een mooie volle lindenlaan. 

Mocht u ook nog belangstelling hebben in adoptie van een nieuw te planten laanboom dan kan dat. Het huidige project zal in de omgeving van de Solkuil aan de zuidkant van het Landgoed komen. De planning is dat zo'n 30 platanen in het najaar/winter van 2022/2023 geplant kunnen worden. 

Nestkastenproject tegen de eikenprocessierups

Op verschillende plaatsen komen ook op Prattenburg de nesten van de eikenprocessierups voor. Elk jaar lijken het er meer te worden, zeker na de doge en warme zomers. De haren van de rupsen kunnen voor veel overlast zorgen. Een milieuvriendelijke manier van bestrijden is het ophangen van nestkasten voor mezen. Zij zijn namelijk dol op deze rupsen. De Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg gaat deze mezenkasten ophangen langs de Dijkstraat en nabij de entree van het Prattenburgse Bos. U kunt ons daarbij helpen door een nestkastje te doneren. Wilt u doneren? Maak dan € 10,00 per nestkastje over op bankrekening NL48TRIO0197703895 ten name van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg onder vermelding van 'Nestkastje 2023'. Bedankt voor uw steun!

Rolstoelvriendelijk pad

In 2015 werd een rolstoel- en scootmobielvriendelijk pad aangelegd op Ptrattenburg. De Scootmobielclub was te gast om het nieuwe pad uit te proberen en men was zeer enthousiast. Na de opening was er in het koetshuis koffie of thee met taart. Daarna heeft men nog een rondrit gemaakt door het park met zijn prachtig bloeiende rododendrons. Het mooie weer maakte deze dag helemaal geslaagd.

Nieuwe knuppelhouten brug op Prattenburg

In de mei-editie van 2020 van onze nieuwsbrief vertelden we al kort over het herstel van het romantische bruggetje over de landschapsvijver in het park van Prattenburg. De foto toont het prachtige resultaat. 

Trimbaan

 Een ander intitiatief van de Vriendenstichting samen met de loopgroep Veenendaal is de aanleg van de trimbaan op het Landgoed. Dankzij bijdragen van de deelnemers aan de Galgenbergmarathon en de PrattenburgRun kon deze worden gerealiseerd. De zes toestellen zijn vervaardigd door vrij in hout uit duurzaam acaciahout van het Landgoed.

Educatief pad voor kinderen

Het educatieve beleefpad is in 2017 geopend en bestemd voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Houtkunstenaar Ronald Vrijenhoef heeft een speel- en leerpad gemaakt, waardoor kinderen spelenderwijs meer over de natuur en natuurverschijnselen leren. Het pad is uitgevoerd in acaciahout en een groot deel van het hout is afkomstig van Prattenburg. Het educatieve pad is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de deelnemers aan de PrattenburgRun en de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg. Het pad start direct naast de picknick banken tegenover de hoofdingang van het kasteel.

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief
Contact