Natuurwerkdag op zaterdag 6 november a.s.

Op deze eerste zaterdag van november organiseert Landschappen NL weerde jaarlijkse landelijke Natuurwerkdag. Jong en oud werken deze dag aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Landgoed Prattenburg doet ook mee. Op deze dag gaan we aan de slag met het opschonen van de heide. Uw hulp is welkom! U kunt meewerken van 9.00 tot 14.00 uur. Ervaring is niet nodig, wel zin om de handen uit de mouwen te steken. Aanmelden kan via onderstaande button.

Vrijwilligers BBQ

Als dank voor hun niet-aflatende hulp worden onze vrijwilligers jaarlijks getrakteerd op een BBQ. Door de coronamaatregelen kon de BBQ vorig jaar helaas niet doorgaan. Daarom was het nu extra genieten. Het eten was deels afgenomen van Landgoed Zuylestein in Leersum. Omdat dat landgoed veel te lijden heeft gehad van de valwind die afgelopen juni over Leersum is getrokken, kon Zuylestein op deze manier een steuntje in de rug gegeven worden. Het was een bijzonder gezellige avond. En bij deze aan alle vrijwilligers nogmaals: Dank voor al jullie inzet op landgoed Prattenburg! 

Mogelijk fiscaal voordeel voor donateurs

In 2021 is een nieuwe vriendenstructuur opgezet. In deze nieuwe vriendenstructuur is aandacht besteed aan de fiscale mogelijkheden die er zijn voor het schenken aan ANBI-stichtingen zoals Vrienden van Prattenburg. We zien dat het overgrote deel van de Vrienden de stichting langer dan vijf jaar ondersteunt. We zien echter ook, dat bijna geen enkele vriend gebruikt maakt van de fiscale voordelen die daarbij georganiseerd kunnen worden. Daarom is het goed te weten dat die mogelijkheden bestaan.

Nieuwsbrief van oktober '21

De Stichting informeert haar achterban van vrienden en andere belangstellenden van tijd tot tijd via Facebook en middels een nieuwsbrief over ontwikkelingen op Prattenburg. In de oktober-editie aandacht voor de Natuurwerkdag, klimaatslim bosbeheer, eene excursie van studenten van de WUR, de vrijwilligers BBQ en meer. Onderop deze pagina is het nieuwsbrievenarchief met eerdere edities uit 2021 te raadplegen.

PrattenburgRun 2021 afgelast

Helaas hebben we moeten besluiten om de PrattenburgRun 2021 af te gelasten. Het evenement is vergunningplichtig en het wordt niet duidelijk onder welke reële voorwaarden en maatregelen we aan de vergunningsplicht kunnen voldoen, en zelfs dan is er geen zekerheid of de vergunning wordt verstrekt. We hopen in 2022 weer een PrattenburgRun te kunnen organiseren.

VRIJWILLIGERSWERK OP
PRATTENBURG

Klimaatslim bosbeheer & excursie studenten WUR

Op Prattenburg worden diverse projecten voorbereid en uitgevoerd in het kader van het “weerbaar” maken van het bos. Naast de kleinschalige verjongingen op het landgoed worden ook boomsoorten geplant die mogelijk goed bestand zijn tegen hogere temperaturen en langdurige droogte. Door studenten van Van Hall Larenstein uit Velp en de WUR uit Wageningen worden - op basis van de bodem en standplaats - voorstellen gedaan om kleinschalig groepen van deze toekomstbestendige boomsoorten te planten. 

Nieuwsbrieven | archief

Met regelmaat en met veel plezier communiceert de Stichting met haar achterban van vrienden en belangstellenden over de ontwikkelingen op het Landgoed en de activiteiten van de Stichting. De voorgaande recente versies zijn hieronder te bekijken:
Editie februari 2021
Editie juli 2021

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief
Contact