In memoriam

Op 18 oktober 2021 is jonkheer mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck overleden. Hij is in besloten kring bijgezet. Sinds het overlijden van zijn moeder in 1984 heeft Henk van Asch van Wijck de taken op Prattenburg op zich genomen. Dit deed hij naast zijn werk in het vastgoedbedrijf in Amsterdam en de vele maatschappelijke functies die hij bekleedde zoals onder andere bij de Insinger Stichting en de Johanitter Orde.

Samen met zijn vrouw heeft hij een aantal grote projecten op zich genomen zoals de hervorming van de bosbouw naar multifunctioneel bosbeheer en de grote verbouwing van het hoofdhuis en koetshuis...>>

Vervolg laanbomenproject

De werkzaamheden voor de aanleg van het tweede deel van het Engelse Werk zijn voltooid. Deel drie van het project staat al voor dit voorjaar op de rol. Voor het derde deel zijn ook alle 25 bomen uitgegeven en geadopteerd.

Mocht u ook nog belangstelling hebben in de adoptie van een nieuw te planten laanboom dan kan dat. Het volgende project zal in de omgeving van de Leemkuil aan de zuidkant van het landgoed komen. De planning is dat deze bomen in het najaar van 2022 geplant kunnen worden. Ook hier worden circa 30 bomen geplant. 

Dassentunnel

Onder de Oude Veense Grindweg is tijdens de reconstructie van deze weg een zogenaamde dassentunnel aangelegd. Het landgoed draagt de dassen in het gebied een warm hart toe. Met de reconstructie van de Oude Veense Grindweg diende zich een goede gelegenheid aan om de dassen vellig over te kunnen laten steken naar het foerageergebied in het open veld.

De tunnel bestaat uit een betonnen onderdoorgang, waarbij de dassen met rasters naar de ingangen geleid worden. De tunnel is mede gefinancierd door het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug en door de Vriendenstichting.  

Nieuwsbrief van januari '22

De Stichting informeert haar achterban van vrienden en andere belangstellenden van tijd tot tijd via Facebook en middels een nieuwsbrief over ontwikkelingen op Prattenburg. In de januari-editie aandacht voor het overlijden van jonkheer Henk van Asch van Wijck, voor het vervolg van het laanbomenproject, een nieuwe dassentunnel en de introductie van een nieuw bestuurslid. Onderop deze pagina is het nieuwsbrievenarchief met eerdere edities uit 2021 te bekijken.

Jaarprogramma 2022

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen heeft de Vriendenstichting de volgende evenementen op Prattenburg gepland in 2022:
De Prattenburglezing door Tom Middendorp ( oud commandant der strijdkrachten) Bosbeheer van de toekomst (zomer 2022)Aanplant van de laanbomen op het Engelse werk (voorjaar 2022) 
De PrattenburgRun 
De Open Monumentendag
De Dag van het Kasteel
De Natuurwerkdag 

Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.

VRIJWILLIGERSWERK OP
PRATTENBURG

Laura van de Geer, nieuw bestuurslid

Na het vertrek van Henk Hoogeveen als bestuurslid heeft Laura van de Geer (36) het stokje overgenomen. Laura hoopt als bestuurslid te mogen bijdragen aan het creëren van nog meer maatschappelijk draagvlak voor landgoed Prattenburg. Ze stelt zich via de 'lees meer-link' aan u voor. 

Nieuwsbrieven | archief

Met regelmaat en met veel plezier communiceert de Stichting met haar achterban van vrienden en belangstellenden over de ontwikkelingen op het Landgoed en de activiteiten van de Stichting. De voorgaande recente versies zijn hieronder te bekijken:
Editie februari 2021
Editie juli 2021
Editie oktober 2021

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief