Plannen voor een klimbos

Landgoed Prattenburg mag een klimbos aanleggen. Het Rhenense stadsbestuur heeft groen licht gegeven voor een klauter- en klimgelegenheid in de bomen op de Utrechtse Heuvelrug. Samen met Klimbos Nederland hopen we het speelbos aan te mogen leggen, na nog een aantal nodige vooronderzoeken. De locatie van het klimbos ligt in een gebied op de begrenzing van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, tussen de Veenendaalsestraatweg (N416) en de Driftweg in Elst. Het klimbos zal alleen overdag geopend zijn en op geselecteerde dagen. De Jongerenraad van Rhenen heeft zich al enthousiast uitgelaten over het plan. Zij willen graag meer recreatiemogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen op de Utrechtse Heuvelrug.
Foto: Peter Zandee

Leer de bossen beter te 'begrijpen'

Regelmatig krijgen we vragen over de wijze waarop het bosbeheer op Prattenburg wordt uitgevoerd. Bosbeheer is een dynamisch proces waar veel over te vertellen is. Bosbeheerder en groene rentmeester Gerard Koopmans heeft er een artikel over geschreven, waarin veel vragen van bezoekers worden beantwoord. Een unieke kans om de bossen beter te leren ‘begrijpen’. Via onderstaande link kunt u het hele artikel lezen.

Evenementen in 2023

In 2023 kunt u deelnemen aan de volgende evenementen:
18 maart  |  Bomenadoptiedag
29 mei  |  Dag van het Kasteel (VOL)
Augustus  | Natuurwerkdag in het Prattenburgse bos (exacte datum volgt)
9 september  |  Open Monumentendag
14 oktober  |  PrattenburgRun
4 november  |  Natuurwerkdag in het Prattenburgse bos.

Klimaatslimme maatregelen

Er zijn ambitieuze plannen vanuit landgoed Prattenburg om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en de natuurwaarde te vergroten. Dit doen we onder andere door heggen aan te planten. Deze zijn van onschatbare waarde voor planten en dieren gezien de grote rijkdom aan zaden en vruchten die er in voorkomen. Vogels, insecten, reptielen en kleine zoogdieren vinden hier hun plek. Zo vergroten we de opslag voor CO2 en geven we de biodiversiteit een boost.

Op dinsdag 28 februari jl. hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers een mooie start gemaakt en zijn meidoorn en sleedoorn in een dubbele lijn geplant. Dit moet nu gaan groeien zodat het in de toekomst gevlochten kan worden tot een ondoordringbare heg. Zodra dat is gelukt, kan het prikkeldraad worden verwijderd.

Start lanenproject Solkuil

Prattenburg kenmerkt zich onder andere door de grote hoeveelheid statige lanen op het landgoed. Deze lanen zijn destijds niet alleen aangelegd om van te genieten maar ook als bladvoorziening en humus voor de arme zandgronden. Humus maakt de bodem immers voedselrijker en stimuleert al het leven erin. Het beheer en onderhoud van lanen zijn kostbare aangelegenheden. Daarom wordt gewerkt aan een lanenbeleidsplan om de hoofdstructuur van de lanen op Prattenburg veilig te stellen voor toekomstige generaties. Bij de Solkuil zijn inmiddels zijn 30 platanen geplant door de aannemer. Deze platanen zijn allemaal “verkocht”. Op 18 maart a.s. worden de certificaten uitgereikt aan de donateurs en worden de donatieplaatjes bevestigd. Er is bewust gekozen voor platanen als laanboom. Deze bomen worden gezien als klimaatbestendig. Deze soort is beter bestand tegen hitte en droogte dan bijvoorbeeld beuken. 

Naast een beleidsplan is er ook een lanenverjongingsplan gemaakt, waarin de verjonging voor de komende 10 jaar is uitgestippeld. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Dan kunt u uw belangstelling voor een adoptieboom in de Prattenburgse lanen kenbaar maken.

Aanplant klimaatslim bos en revitalisering

In de komende weken worden, net als vorig jaar weer een aantal plantacties gehouden onder meer door bijdragen door Hoenderdaal Fasteners uit Veenendaal en de stichting Stukje Natuur. Met deze stichting wordt vanaf 2022 een aanzet gegeven om meer biodiversiteit en boomsoorten menging in de Prattenbursge bossen te brengen.

Foto: familiedag Hoenderdaal Fasteners en Stukje Natuur

Aanleg voedselbos

In het zuiden van het landgoed tegen Elst aan wordt dit jaar een voedselbos aangelegd. Het voedselbos wordt aangelegd op één van de landbouwpercelen van Prattenburg. De uitvoering en het beheer ligt geheel in handen van de Stichting Voedselbos Rhenen. Wij zullen u via de nieuwsbrief en sociale media op de hoogte houden van de voortgang.

Foto: Sander van Opstal

Terugblik op de PrattenburgLezing 2022

Think big, act small, start somewhere”, luidt het motto van Tom Middendorp. De grootste uitdaging van deze eeuw is het omgaan met klimaatverandering. Als Commandant der Strijdkrachten zag Tom Middendorp hoe droogte en waterschaarste kunnen leiden tot conflicten. Op dinsdag 8 november '22 heeft hij in het Koetshuis op het landgoed een lezing gegeven over hoe klimaat en veiligheid met elkaar samenhangen én wat individuen kunnen doen aan klimaatadaptatie- en mitigatie.  

Foto: Tom Middendorp en Vicky van Asch van Wijck

VRIJWILLIGERSWERK OP
PRATTENBURG

Nieuwsbrief maart 2023

De Stichting informeert haar achterban van vrienden en andere belangstellenden via Facebook en een nieuwsbrief over ontwikkelingen op Prattenburg. In de maart-editie o.a. bijzondere aandacht voor het bosbeheer op Prattenburg, de aanleg van een voedselbos, een terugblik op de PrattenburgLezing en meer. Alle thema's uit deze editie zijn ook te lezen op deze actueelpagina. Onderop deze pagina is het nieuwsbrievenarchief met eerdere edities uit 2021 en 2022 te bekijken.

Nieuwsbrieven | archief

Met regelmaat en met veel plezier communiceert de Stichting met haar achterban van vrienden en belangstellenden over de ontwikkelingen op het Landgoed en de activiteiten van de Stichting. De voorgaande recente versies zijn hieronder te bekijken:
Editie februari 2021
Editie juli 2021
Editie oktober 2021
Editie januari 2022
Editie juni 2022

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale 'Prattenburg Nieuwsbrief'. Interesse? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Nieuwsbrief
Contact